Om Boolag.se
Domar och beslut Kontakt
Användare
Logga in Registrera

Integritetspolicy och GDPR

Introduktion

Godkännande av denna integritetspolicy

Boolag.se hantering av personuppgifter

Centrala begrepp

Registrering

Användning av Boolag.se

Din lokala enhet, exempelvis dator

Utveckling av Boolag.se

Hur vi behandlar personuppgifter

Boolag.se – tjänst

Marknadsföring

Utveckling av tjänster och research

Kundtjänst

Statistik

Säkerhet och undersökningar

Hur vi delar personuppgifter med tredje part

Myndigheter

Tjänsteleverantörer/samarbetspartners

Rättsliga förpliktelser

Ägarförändring eller försäljning

Lagring av personuppgifter

Avslutat konto hos Boolag.se

Dina rättigheter

Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter

Rätt till radering av dina personuppgifter

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter

Rätt till dataportabilitet

Samtycke

Klagomål

Säkerhet

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Förberedande och fullgörande av avtal

Rättsliga förpliktelser

Samtycke

Överföring av personuppgifter

Cookies

Användning av cookies och pixlar